Odricanje od odgovornosti

   

  Izjava o odricanju od odgovornosti

  Spektra Team D.O.O., Banijska 30/62 Matičnibroj: 20161795, PIB: 104404034, njegovi zaposleni ili drugi zastupnici ni u kom slučaju ne podležu bilo kakvim posledicama usled slučajne, indirektne ili posebne štete, troškova ili kazne, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak zarade, prekid poslovanja, gubitak informacija, gubitak kupaca, gubitak imovine, štete na imovini ili potraživanja trećih lica koja nastaju ili su u vezi sa korišćenjem, kopijom ili prezentacijom www.spektra.rs i njegovog sadržaja.

  Upotreba usluge-online poručivanje podleže Uslovima korišćenja koji su bili na snazi u vreme korišćenja vebsajta. Korisnici bi trebalo da povremeno provere Uslove korišćenja, gde će biti obavešteni o svim promenama Uslova.

  Periodične promene

  Kompanija je konstantno u procesu proširivanja, ažuriranja i unapređenja svoje veb stranice kao i svih sa njom povezanih proizvoda i usluga, a samim tim i ažuriranja ove politike poslovanja. Preporučujemo vam da redovno čitate ove Uslove korišćenja kako biste bili stalno upućeni u izmene sadržaja. Ovi uslovi korišćenja biće povremeno menjani bez obaveštenja korisnika.

  Administrativno pravo i nadležnost

  Uslove korišćenja i njihove izmene regulišu zakoni Republike Srbije. Svaki spor koji može proizići iz ovog Sporazuma i koji se ne može rešiti van nadležnog suda može se uputiti srpskom sudu. Sva prava i pravni lekovi pod Uslovima korišćenja su kumulativni i ne isključuju druga prava i pravne lekove predviđene zakonom ili drugim ugovorom.

  Načini plaćanja

  Korisnici mogu platiti gotovinom (prilikom dostave), platnom karticom i uplatnicom (nalogom za prenos).

  Pogledajte načine plaćanja.

  Kontakt

  Za bilo kakva pitanja ili informacije možete poslati e-mail na: reklamacije@spektra.rs ili nas kontaktirati putem telefona 011/316-5355, 011/316-9555

  loader-animacija
  Loading... prosireni text da bi se testiralo sve i sada i ond da bude dugacko